Oddekalvs oppstøt

Jeg har ventet en stund på at Oddekalv skal komme på banen igjen når det gjelder forbrenningsanlegget.