Politiet plages av telekrøll

Politiet i Hordaland besvarte i fjor 73.000 nødsamtaler. Bare tre prosent var reelle nødmeldinger. 15.000 henvendelser skyldtes krøll i telesystemet.