Havforskningsinstituttet i Matre får unik forskningsstasjon

Havforskningsinstituttets havbruksstasjon i Matre skal bygges ut for en nettosum på 92 millioner kroner. Stasjonen får blant annet et svært avansert vannanlegg.