Satser alt på Hardangerbrua

Fylkespolitikerne vil fortsatt prioritere Hardangerbrua, men skjermer deler av Bergensprogrammet.