Store skader på høyspentmaster

Fundamentene til landets høyspentmaster har betydelige skader og det kan koste opp mot 100 millioner kroner å reparere dem.