Skuleelev tapte mot Balestrand

17-åringen meinte at kommunen ikkje gav han undervisinga han har krav på, og gjekk til sak. No er Balestrand kommune, rett nok under tvil, frifunnen for erstatningskravet.