Praksisen med utlevering av skattelister

Finansdepartementets moderate innstrammingstiltak i forbindelse med utleggingen av skattelistene i høst, har vakt reaksjoner. Både i pressen, som ikke liker innstrammingene, men også hos Datatilsynet, som mener departementet skulle gått mye lenger.