Dom i ni av 453 saker

Frå 1987 til 1991 vart det etterforska 453 saker etter rasismeparagrafen. Berre ni av sakene enda med dom.