Når Europa blir for lite

De norske studentene er i ferd med å miste interessen for Europa og EU. Det er de ikke alene om. Politikerne skyr en debatt om vårt forhold til Europa som pesten. For det finnes ikke den utvidelse, eller det EU-direktiv i verden, som er så farlig for norske politikere som en norsk EU-debatt, skriver politisk redaktør Trine Eilertsen.