Der kun enerne teller

Hver gang det utlyses en vitenskapelig stilling ved norske universitet, består søkerlisten av i gjennomsnitt to søknader. På de spinkle søkerlistene skimtes den norske kunnskapssatsingens største problem.