Lærerne er blinde!

Statsminister Bondevik har nylig forsøkt å bedre KrFs oppslutning gjennom en videreføring av Verdikommisjonen inn i norsk skole.