Kraftverksdemningar forvitrar

Demningane som held kraftverka sine vassmagasin på plass er i forvitring. Det er likevel ikkje fare for at dei kan brista, og skylla vekk busetnaden i dalføra nedanfor.