Til Gerd i Fana

Det var med stor undring jeg leste kortet fra deg. Jeg kan se av håndskriften at du er en eldre dame.