Desentralisering av statlige arbeidsplasser

Samferdselsministeren har vedtatt at regionskontorene for statens veivesen skal legges utenfor de største byene, på tvers av vegdirektørens faglige anbefaling.