Tror ikke lenger på politikerne

Wenche Berge Andersen fikk innvilget metadonbehandling i oktober. I går fikk hun beskjed om at prosjektet ikke kan komme i gang før ut på våren.