Bør tredoble antall isolatplasser

Sykehusene bør tredoble antall sengeplasser der pasienter kan legges i isolat.