Asylmottak påtent

109 mennesker befant seg inne på asylmottaket i Uggdal da noen tente på bygningen. Branntilløpet ble raskt oppdaget og slukket.