Bompenger og næringsliv

«Ikke bare taxinæringen, men også byggenæringen må betale mye mer i bompenger dersom Reidar Lien får det som han (selskapet) vil.