Senterpartiet og EU

Sps EU-motstand har i alle år vært nært knyttet til nasjonal selvtilfredshet og urealistisk internasjonalisme.