Helsesøsters taushetsplikt

I BT 19.11.03 sto det at en jente som var blitt voldtatt hadde fortalt dette til den lokale helsesøsteren, og at vedkommendes mor ikke hadde fått vite om dette før fire måneder senere.