Gulating og makt til Vestlandet

Sparebanken Vest har tatt initiativ til en bred, regional mobilisering for et nytt politisk nivå som omfatter hele Vestlandet.