Ja til bokmålsundervisning

Byrådet i Oslo vil søkje Utdanningsdepartementet om fritak for sidemålsundervisning.