Norge trenger en industripolitikk!

Det er ikke vanskelig å støtte lederen i Bergens Næringsråd Olav Munch sitt krav om en kursendring i industripolitikken og for eksportbedriftene (BT 30. august). Dessverre har landet en regjering som er handlingslammet og ute av stand til gjennomføre konkrete tiltak.