Gamle kraftkonsesjoner mishandler vassdrag

Gaupåsvatnet i Arna ser stundom ut som et stort krater fra en meteoritt. Vassdraget tappes så langt ned at det må medføre stor skade for fisk og planteliv.