Sett forskerne på skolebenken

Tretti prosent av norske doktoringeniørstudenter oppgir at kvaliteten på den veiledning de får under sine doktorgradsarbeider er dårlig. Andelen misfornøyde og halvfornøyde doktorgradsstudenter er høy også i andre fag.