Menneskeliv og BKK

Mener BKK at et menneskeliv i Sandviken er mer verd enn et menneskeliv i Hardanger?