Låg død heime i 14 dagar

Ein mann vart onsdag før påske funnen død i Vadheim i Sogn. Mannen, som var i 50-åra, har truleg lege død i 14 dagar før han vart funnen.