Elendige bygater

Bergen har i løpet av de siste årene brukt mange titall millioner kroner på noen få prestisjeprosjekter, som f.eks. Torgallmenningen, Tårnplassen og Olav Kyrres gate. De to førstnevnte kan vel ikke akkurat sies å være særlig vellykkete, steinørkener som de er blitt, og for ikke å snakke om de nye malplasserte søylene på Torgallmenningen, skriver W. Høsteland.