Ledelsens strategi slaktes

Den nye ledelsen i HSD blir slaktet når de gir sine ansatte munnkurv og selv nekter å uttale seg i en ny konflikt om sikkerhetsnivået i selskapet.