Mer enn veier

Så lenge næringslivet i Bergen fokuserer kun på skatte- og avgiftsnivå og samferdsel som de eneste virkemidler som stimulerer til næringsutvikling i Bergen og på Vestlandet, vil de i politisk motvind og tape i konkurransen, skriver Ingrid L. Wiggen. Hun har tatt hovedfagsoppgave i sammenliknende politikk ved UiB på temaet hun skriver om.