Profet og fredsapostel

Det er vanskelig å spå, blir det sagt, særlig om fremtiden.