Hvorfor så mange «rulletrappulykker»?

I løpet av kort tid har vi her i Bergen opplevd tre ulykker i rulletrapper med til dels store personskader. Til tross for dette vil jeg hevde at det er trygt å bruke rulletrapp om en følger den instruks som skal være skiltet.