Kjære Victor Norman

Som statsråd er du vel travelt oppteken med å redusere sjukefråværet her i landet, men eg håpar du tek deg tid til å lese dette brevet. Saka er viktig, for problemet er i ferd med å truge eit velferdsgode som er særs viktig for folk med låg og middels inntekt.