Så redd for tårer

Norge er landet der vi skal evaluere og gradere årsakene til hvorfor vi viser følelser, og kanskje gråter en skvett.