Høyre og samferdsel

I BT den 28/7 har stortingsrepresentant Gard Folkvord fra Ap et innlegg under overskriften "Lite å skryta av i samferdsle-Høgre".