Uredelig og ubalansert

Det nesten unisone klagekoret som i disse dager rettes mot Israel er i beste fall unyansert.