Den farlige RV 7

Ordføreren i Eidfjord, Anved Johan Tveit, og leder for Interesseselskapet RV 7 anklager oss i «BT «22.03.02 for å prøve å utnytte den tragiske rasulykken nylig for å vinterstenge RV 7 over Hardangervidda.