Brannhelter med dametekke

Vanskelig tilgang på Coca-Cola glassflasker kan fra tid til annen gi seg de forunderligste utslag av langvarige vrangforestillinger med dertil hørende tåkeprat.