Bevar Byfjellene!

I dag skal bystyret behandle Kommunedelplan for Fjellsiden sør. Bystyrets vedtak i denne saken har stor betydning for Bergen.