Likhet for loven?

Jeg er så glad på Mona Juuls og nordmenns vegne at utenriksminister Jan Petersen ikke ser noen grunn til å kalle henne hjem fra ambassadørstillingen i Israel, og at saken derfor ser ut til å bli tonet ned fra de dimensjonene den hadde i utgangspunktet.