Antisemittisme

Nu ser vi antisemittismen reise sitt stygge hode. Presse og kringkasting er blitt et hylekor, ensrettet og samstemmig.