Frihet, likhet og brorskap

I disse maidager vil mang en taler tale store ord om Grunnloven, menneskerettene fra Paris med deres berømte slagord: frihet, likhet og brorskap.