Kjønnsbasert forfølgelse

Kjønnsbasert forfølgelse må gi rett til asyl!