Åpenhet og demokrati

Det nye samarbeidsbyrådet i Bergen har nå signalisert at de vil legge frem sin innstilling til budsjett for Bergen kommune 1. desember. Det er akkurat to uker før bystyret skal vedta neste års budsjett.