Venter på middagsinvitasjon

Jeg ser at Bergens kommune skal spandere middag på en del steinrike Stutum'er som visstnok skal ankomme byen pr. båt, merke stor.