Naturvernforbundet og seilingsleden

De siste ukene har BT trykket artikler og leserinnlegg om den alternative seilingsleden via Skjelangersundet og Det Naue. BT sin leder 23.03.01 går sågar ut og gir prosjektet sin fulle støtte. Andre spør hvor naturvernorganisasjonene er i denne viktige saken.