Kravde full frifinning

Høgsterettsadvokat Tor Erling Staff kravde fredag full frifinning for den hovudtiltalte i Beheim Karlsen-saka.