- Ikke verre stilt enn andre

Bergens Barneasyl har valgt ikke å øke satsene. De er derfor ikke verre stilt enn andre private barnehager, sier kommunaldirektør Harald Noss.