Skole i sentrum - eller...?

Byrådet og flertallet i Komite for miljø og byutvikling har gått inn for at den ubebygde tomten i Domkirkegt. 6 i Vågsbunnen kan reguleres til garasjeanlegg/parkering.