Det nye kroppsbildet

Den 25. november offentligjorde et firma i USA den første kloning av menneskefoster i cellekultur. Men denne type terapeutisk kloning er etisk uforsvarlig fordi andre metoder; som bruk av celler fra voksne, alt er innen rekkevidde, skriver professor i sykdomslære, Ole Didrik Lærum, ved avd. for patologi på Gades Institutt, UiB.